Giải pháp kỹ thuật Bếp

Giải pháp kỹ thuật Bếp

IDEAZ Khu vực bếp, trái tim của mỗi căn nhà là khu vực đặc biệt khó trong thiết kế, thi công do hội tụ nhiều yêu cầu khác nhau trong một không gian nhỏ. Từ văn hoá mỗi gia đình, mối quan tâm về phong thuỷ cho đến các vấn đề kỹ thuật điện, nước, thông gió, xử lý mùi .....