Phòng tắm ideAZ 

Tôn trọng sự lựa chọn phong cách, thương hiệu  đồ vệ sinh đa dạng của khách hàng và tập trung chuyên sâu vào việc tạo ra một hệ kết cấu, cơ điện, vật liệu hoàn thiện, giải pháp tối ưu không gian, giải pháp về thông gió, ánh sáng cho khu vực phòng tắm. Nói một cách khác có thể coi ideAZ cung cấp một giải pháp Turnkey cho toàn bộ các phòng tắm