DSB song hành Kiến Trúc Sư

ideAZ trực tiếp thực hiện một số dự án DSB (design, supply & build), với sự hợp tác cùng  các KTS phù hợp. Kinh nghiệm đó, cộng với hệ thống sản phẩm, giải pháp, công nghệ và quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp giúp ideAZ có thể trở thành một đối tác tin  cậy, sáng tạo cho các KTS trong việc thực hiện các dự án trọn gói

Dịch vụ DSB và hỗ trợ thiết kế song hành Kiến Trúc Sư

ideAZ trực tiếp thực hiện một số dự án DSB (design, supply & build), với sự hợp tác cùng  các KTS phù hợp. Kinh nghiệm đó, cộng với hệ thống sản phẩm, giải pháp, công nghệ và quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp giúp ideAZ có thể trở thành một đối tác tin  cậy, sáng tạo cho các KTS trong việc thực hiện các dự án trọn gói

Với các kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, cơ điện, các chuyên gia nước ngoài sống và làm việc tại Việt nam, ideAZ cung cấp một dịch vụ hỗ trợ thiết kế để các ý tưởng sáng tạo của  các KTS có tính thực tế, khả thi hơn về mặt thương mại, chất lượng, tiến độ thi công, mức độ hoàn thiện, cũng như sự thân thiện, bền vững trong sử dụng lâu dài

 ideAZ tin tưởng rằng, với sự đồng hành cùng các Kiến Trúc Sư, chúng ta có thể tạo ra những ngôi nhà tối ưu cho sức khoẻ, bền vững trong sử dụng, đẳng cấp trong hoàn thiện và đa dạng về phong cách, văn hoá