Tối ưu tầng hầm – đỗ xe

CoreTopdown cho phép tối ưu công năng của khu vực để xe trong tầng hầm: Tăng chỗ để xe, giảm suất đầu tư trên đầu xe. CoreTopdown giúp tăng số lượng tầng hầm lên 5 – 7 tầng hoặc nhiều hơn một cách đơn giản, khả thi hơn rất nhiều về mặt chi phí, tiến độ và đặc biệt là kiểm soát rủi ro

Tối ưu tầng hầm - đỗ xe

Tối ưu đỗ xe: CoreTopdown (CTD) cho phép tối ưu công năng để xe ô tô của tầng hầm như tăng chỗ để xe, giảm suất đầu tư trên đầu xe

Tối ưu thương mại: CTD nâng cao tính linh hoạt trong sử dụng tầng hầm nhờ việc có thể bố trí tự do các lỗ mở, linh hoạt trong việc lựa chọn chiều cao các sàn tầng hầm

Tăng số tầng hầm: CTD giúp việc thêm số tầng hầm lên 5-7 hoặc nhiều hơn trở nên đơn giản, khả thi hơn rất nhiều về mặt tiến độ, chi phí và đặc biệt là kiểm soát rủi ro

Tích hợp hệ tiết kiệm năng lượng: Tối ưu viêc sử dụng năng lượng là xu hướng tất yếu và CTD giúp việc tích hợp các hệ trữ năng lượng trở nên khả thi hơn nhờ khả năng tạo ra các không gian ngầm với tiến đô và chi phí hợp lý

 

 CoreTopdown nâng cao tính linh hoạt trong sử dụng tầng hầm nhờ việc có thể bố trí tự do các lỗ mở, linh hoạt trong việc lựa chọn chiều cao các sàn tầng hầm  

Bãi đỗ xe ngầm tích hợp thương mại

Bãi đỗ xe ngầm tự động và bán tự động: Kết hợp với các không gian thương mại đang là một xu hướng tất yếu của các khu đô thị lớn. Mặc dù vậy, việc triển khai vẫn còn rất nhiều thách thức do việc suất đầu tư phần đỗ xe vẫn cao và khả năng vận hành hiệu quả khu thương mại vẫn còn nhiều thách thức