Tầm nhìn

Tại ideAZ, chúng tôi tin tưởng rằng nền tảng để thành công là dựa trên sự gia tăng giá trị cho cho dự án, mà  chất lượng, thẩm mỹ được xây dựng trên nền tảng của các yếu tố kỹ thuật, hoàn thiện, để hướng đến những công năng bền vững

            Luôn chú trọng dịch vụ

            Công trình xanh bền vững

            Sáng tạo không điểm dừng

XANH

Chú trọng chất lượng sống với các yếu tố không khí, nước, ánh sáng, thiên nhiên

Bền vững

Hệ thống kết cấu, cơ điện phục vụ các yêu cầu cách âm, cách nhiệt, tối ưu năng lượng

Khác biệt

Các sản phẩm, giải pháp độc nhất mang tính thay đổi

Chất lượng đẳng cấp

Tính thẩm mỹ hàng đầu của người Ý với tính kỹ thuật người Đức, thể hiện qua các brand

Dịch vụ duy nhất

Dịch vụ turnkey với mức độ hoàn thiện đồng đều, trọn gói, minh bạch